MAC Consulting

Services

 

CONSULTING PROJECTS


In the area of management consulting we prepare and implement consulting projects in the field of product and customer profitability, cost management and improvement of cost accounting. We are engaged in the practical application of innovative solutions related with cost accounting (eg .: Activity Based Costing, Target Costing) and the implementation of the Balanced Scorecard.

DIAGNOSIS


The company offers attractive products focused on the diagnosis of management information systems as a result of which the manager has a clear view on management information, and the consequences of its using.

TRAINING AND WORKSHOPS


"Tailor made" trainings - adapted to the specific needs of the Client's company, taking into account the latest worldwide solutions.

Mac Auditor cooperate with group of outstanding experts in the field of Polish and international accounting standards(IFRS/IFRS) and US GAAP. Our team have extensive professional experience, represent the scientific community of Warsaw School of Economics. Our team members actively participate in the meetings of the National Accounting Standards Committee, are members of numerous professional organizations and actively perform within the audit profession. Our teams of experts is supported by our business partners specializing in tax law and corporate law.

Our services include interpretation and consultation regulations and issues in the field of:

  • the balance sheet and tax law
  • IFRS/IRS and US GAAP
  • cost accounting and finance
  • business valuation.

The outcome of our services may be both ongoing consultation and professional report including review/expert opinion prepared and signed by the auditors or eminent scientists Professors in the field of accounting.

Accounting outsourcing

HR and payroll outsourcing

about us

We have been operating on the Polish market since 1994

The company is managed by a highly qualified and experienced professionals.

mac group brands

We have been operating on the Polish market since 1994

Mac Auditor conducts audit of financial statements created in accordance with Polish and international accounting standards.

contact

contact us

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000099338, NIP 1180064610
2) Inspektor Ochrony Danych – Natalia Twarowska. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: iod@macauditor.pl lub adres korespondencyjny: Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Materials

Access

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Park Projects Building

5 Obrzeżna St, VIII floor

02-691 Warsaw

Office

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl