MAC Consulting

Sobre nosotros

Sobre nosotros

 

  • Llevamos operando en el mercado polaco desde nuestro inicio en 1994.
  • La compañía está al cargo de profesionales de alta competencia y cualificación.
  • Estamos autorizados a auditar los estados financieros, registrados en la Cámara Nacional de Auditores con el número 244.
  • La Cámara Nacional de Auditores y la Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) supervisan las actividades de nuestra compañía.
  • Nuestro equipo de auditores está formado por 11 profesionales con extensa experiencia en el sector.
  • Tenemos implementado y estamos utilizando el estándar de gestión de calidad ISO 9001:2015 para la provisión de servicios relacionados con la auditoría y revisión de cuentas anuales, otras actividades económicas revisables y servicios relacionados.
  • Tenemos un seguro de pasivo financiero para auditoría por un valor de PLN 2.000.000

sobre nosotros

LLEVAMOS OPERANDO EN EL MERCADO POLACO DESDE 1994

La compañía está al cargo de profesionales de alta competencia y cualificación.

Marcas del grupo Mac

LLEVAMOS OPERANDO EN EL MERCADO POLACO DESDE 1994

Mac Auditor lleva a cabo la auditoría de los estados financieros creados en concordancia con los estándares de contabilidad internacionales y polacos.

contacto

Contacta con nosotros

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000099338, NIP 1180064610
2) Inspektor Ochrony Danych – Natalia Twarowska. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: iod@macauditor.pl lub adres korespondencyjny: Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Documentos

Cómo llegar

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Park Projects Building

5 Obrzeżna St, VIII floor

02-691 Warsaw

Oficina

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl