MAC Consulting

Kontakt

Mac consulting

Mac Auditor Sp. z o.o.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

0691 Warszaw

Mac Consulting jest częścią Grupy Mac.

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim.

e-mail: macauditor@macauditor.pl

www: www.macconsulting.pl

Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy

NIP: 118-00-64-610

REGON: 010411221

KRS: 0000099338

Kapitał zakładowy: 100 000 zł

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl